Hyväksymällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

Käyttöehdot:

Käyttäjätunnus ja salasana ovat kunta/toimiala/virastokohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan sekä käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä kunnan yhdyshenkilölle tai tutkijoille.

Sivuilla esitetyt tiedot on tarkoitettu vain sinun oman kuntasi henkilöstölle.

Käyttäjä hyväksyessään sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.